DNA:n manipuloinnista on tavalla tai toisella tullut osa nyky-yhteiskuntaa ja etenkin maatalouden kohdalla se on ollut erittäin suuri vaikuttaja. Sen avulla on esimerkiksi voitu kehitellä lisää ihmisille sopivia kasveja ja löytää parannuskeinoja sairauksiin. Mutta voiko DNA:n muokkaamisella sitten olla negatiivisia vaikutuksia? Onko tieteen kehityksellä rajoja, eli voidaanko toisin sanoen manipulaatiossa mennä liian pitkälle? Tänään paneudumme lyhyesti tieteen rajoihin ja siihen, kuinka pitkälle voidaan mennä.

 

DNA-manipulaation negatiiviset vaikutukset

DNA:ta on ryhdytty muokkaamaan lähinnä sen takia, että ihmisten elämä parantuisi. Mutta mitä asiasta ajatellaan nyt, kun esimerkiksi maapallon ylikuormittuminen ja nimenomaan ylikansoittuminen on ongelma? Ihmisten DNA:ta on tutkittu jo pitkään, ja erilaisia kokeiluja ihmisen DNA:n muokkaamisestakin on tehty maailmalla, Suomessa tosin ei vielä ole tehty yrityksiä muuttaa radikaalisti ihmisen DNA:ta. Moni tutkija ajattelee, ettei tieteen tulisi koskea ihmisen luonnolliseen kehitykseen, eli toisin sanoen meidän ihmisten ei pitäisi leikkiä kaikkivoipaa jumalaa. Tämän takia ihmisen DNA:n muuntelua onkin siis vältetty, mutta nyt esimerkiksi Kiinassa tiedemiehet ovat julkistaneet tietoja onnistuneesta ihmisalkion DNA:n manipulaatiosta. Saa nähdä, miten käy tulevaisuudessa, ehkä DNA-manipulaation avulla ihmisistä tehdään superversioita, mutta olisiko se sitten enää ihmisyyttä?

 

Lähetä meille asiasta oma mielipiteesi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>