Bioteknologiset lääkkeet ovat yksi biotekniikan kehittymisen myötä syntyneistä asioista ja niiden myynti on kasvanut myös Suomessakin viime vuosien aikana. Bioteknologiset lääkkeet eroavat biologisista lääkkeistä siinä, että niillä tarkoitetaan useimmiten yhdistelmä-DNA -tekniikan avulla valmistettuja lääkkeitä, siinä missä biologisilla lääkkeillä viitataan  perinteisempiin lääkemuotoihin, kuten rokotteet ja allergialääkkeet.

Bioteknologiset lääkkeet ovat nimenomaan proteiineja, joiden rakenne on hyvin monimutkainen sekä suurikokoinen.  Ne valmistetaan eristämällä proteiinit sopivista lähteistä useimmiten geenitekniikan avulla, mikä voikin toisinaan olla hieman hankalampaa tai herättää jopa eettisiä kysymyksiä, kun proteiinipitoisia aineita eristetään eri lähteistä. Esimerkkinä mainittakoon diabeteksen hoitoon käytettävä insuliini, joka hankittiin vielä vähän aikaa sitten porsaiden haimoista, mutta tekniikan kehittymisen myötä insuliinia voitiin valmistaa muutenkin.

Suomessa bioteknologia lääkkeitä ostetaan enemmän kuin ennen. Kymmenestä ostetuimmasta lääkevalmisteesta jopa kuusi ovat bioteknologisia lääkkeitä, vaikka vain 20% Suomessa myydyistä lääkkeistä on biologisia. Suurin syy sille, miksi niitä vältetään yksilöllisten potilaiden hoidossa on todennäköisesti niiden korkea hinta. Lääkkeet kuitenkin toimivat erinomaisesti esimerkiksi reuman tai diabeteksen hoidossa, joten tästä voitaisiinkin aloittaa keskustelu siitä, minkä arvoista on ihmiselämän pelastaminen? Se jätettäköön toiseen kertaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>