Nyt on aika pohtia hieman koirien jalostamista. Koira on ihmisen jalostama eläin sudesta. Aikojen saatossa jalostamisella on pystytty tekemään erin näköisiä sekä kokoisia koirarotuja kuten chihuahua ja tanskandoggi. Koira on yleisin lemmikieläin Suomessa ja tällä hetkellä koiria on noin 800 000, joista puhdasrotuisia on noin 80 prosenttia. Koirarotuja on Suomessa yli 300 ja jokaiselle rodulle on oma rotujärjestö tai -yhdistys. Kennelliitto rekisteröi vuosittain noin 50 000 koiraa.

Mediassa on usein pohdittu, onko koirien jalostaminen mennyt liian pitkälle. Erityisesti suosiossa olevat pienet rodut sekä muut trendirodut ovat saaneet ajattelemaan, onko liiallinen jalostaminen enää terveellistä roduille.

Suomessa koirien geeniperimä on hyvin lyhyt ja jotkin kasvattajat käyttävät jalostuksessa myös sukulaiskoiria keskenään. Kennelliitto tekee erilaisia jalostusstrategioita, joiden mukaisesti kasvattajien tulisi toimia rodun terveyden sekä ominaisuuksien parantamiseksi. Tämän ohjelman mukaisesti esimerkiksi lähisukulaisyhdistelmät ovat tiukasti kiellettyjä ja näin ollen sukusiitos koiria ei voida rekisteröidä Kennelliittoon.

Jalostuksessa tulisi käyttää myös aina terveitä sekä rodunomaisia yksilöitä. Jotkin rodut omaavat perinnöllisiä sairauksia, kuten silmäsairauksia, ihosairauksia sekä nivelsairauksia, jotka voidaan katsoa olevan tietylle rodulle ominaisia.

On myös huomattu, että tietyt värit altistavat sairauksille. Esimerkiksi dalmatiankoirissa valkoinen pohjaväri altistaa kuuroudelle ja se onkin tämän rodun yleisimpiä sairauksia. Lyttykuonoiset koirat kuten esimerkiksi mopsi altistuu hengitystien ongelmille sekä silmäsairauksille. Rodut, joissa sekoitellaan eri värejä, tulisi ottaa huomioon, mikä väri on resessiivinen ja aiheuttaako se jotain ongelmia jalostuksen kannalta. Esimerkiksi merle väriä pidetään homotsygoottina eli solulla on tietyissä geenipaikoissa sama geenimuoto. Tämä voi aiheuttaa erilaisia ongelmia kuten näkö- ja kuulo-ongelmia.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että roduilla tulee olla paljon perinnöllistä vaihtelua ja näin ollen kasvattajien tulisi alentaa sukusiitosastetta. Kun sukusiitosaste ylittää 10 %, alkaa ongelmia näkyä. Sukusiitos ei periydy eli jos koiran vanhemmat eivät ole keskenään sukua, pentujen sukusiitosaste on nolla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>