kantasolu 3d

Kantasolututkimus voi kuulostaa heprealta maallikon korvaan. Kantasolu on solu, jolla on kyky jakautua loputtomasti ja se voi muodostaa erilaisia kudostyyppejä. Kantasoluja on erilaisia. Se on johonkin tehtävään erikoistumaton solu ja tämän vuoksi kantasolut ovat hyvin tärkeitä tutkimuskohteita lääketieteessä, sillä niistä saadaan haluttuja soluja niitä käsittelemällä. Ihmisen omasta kudoksesta saatavat kantasolut voivat korvata minkä tahansa vauroituneen kudoksen elimistössä. Tulevaisuudessa kantasoluista voidaan saada apua sydäninfarktin arpeuttamaan sydänlihakseen, johon tällä hetkellä ei ole muuta hoitokeinoa kuin sydämen siirto.

Potilaan omista ihosoluista sydänsoluiksi

Suomessa ollaan kantasolututkinuksen aallonharjalla. Tällä hetkellä Suomessa pyritään löytämään potilaskohtaisia eroja sydänlihassairauksien lääkeaineyliherkkyydessä. Tutkimukset ovat suuri askel kohti sydänlihaksen sairauksien yksilöllistä diagnostiikkaa ja hoitoa. Kantasolututkimus on kardiologiassa tärkeää juurikin diagnostiikan ja lääkekehityksen kannata, sillä sen avulla ystytään tutkimaan vaikkapa sydäntä, jossa on yhden geenin virhe. Ihmisen omasta ihosta voidaan ottaa koepala, joka ohjelmoidaan uudelleen kantasoluksi ja siitä vielä sydänsoluksi. Aikaa muutokseen kuitenkin kuluu, sillä ihosolu muuttuu kantasoluksi noin kuukaudessa, mutta kantasolujen matka sydänsoluiksi vie aikaa, sillä kantasolut vaativat kypsymistä ennen kuin niistä voi tulla sydänsoluja. Tämä mahdollistaa laboratorio-olosuhteissa tutkimisen, miten olisi parasta hoitaa juuri tämän ihmisen sydäntä ja lääkitä potilasta yksilöllisesti.

kantasoluja

Tähän meneessä sydänsairauksien tutkimuksen ongelmana on ollut, ettei ihmisen sydänlihassoluja voida kasvattaa laboratorio-olosuhteissaa. Tutkimukset ovat perustuneet lähinnä eläimillä ja transfektoiduilla soluilla tehtyihin kokeisiin. Nämä eivät kuitenkaan vastaa ihmisen sydämen fysiologisia ominaisuuksia. Esimerkiksi lääkeaineiden sivuvaikutukset voivat ilmetä vasta kliinisessä tutkimuksessa tai kun lääke on jo kliinisessä käytössä.

Tulevaisuudessa kantasolut ovat apuna diagnostiikassa

Kantasolututkimukseen liittyy paljon kovia odotuksia. Soluhoitoja odotettiin tuleviksi jo muutama vuosi takaperin. Todennäköisesti vasta kymmenen vuoden päästä erikoistuneet solut ovat rutiinikäytössä lääketieteessä. Silloin kantasolut mahdollistavat esimerkiksi uusien lääkkeiden testaamisen. Eniten kantasolututkimuksella on annettavaa tulevaisuudessa diagnostiikassa. Esimerkiksi erilaisissa riskiammateissa toimivilta tai huippu-urheilijoiltaa voidaan tutkia alttiutta sydänsairauksiin.

Kantasolututkimusta on pidetty eettisesti kyseenalaisensa, kun se 10 vuotta sitten keksittiin. Tuolloin se perustui alkion solujen hyväksikäyttöön. Suuden harppauksen kantasolututkimus otti 2007, kun japanilainen Shinya Yamanaka ryhmineen kehitti indusoidun pluripotentin kantasolun eli IPS-solun, joka on on uudelleen ohjelmoitu kantasolu. Yamanaka sai työstään Nobel-palkinnon. IPS-solut ovat syrjäyttämässä, tai ainakin tulossa ihmisalkiosta peräisin olevien pluripotenttien kantasolujen käytön rinnalle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>