Biotekniikan haaraksi laskettava geenitekniikka tarkoittaa yleisesti eliöiden geenien, eli perintötekijöiden muuntelua ja muuntelussa käytettyjä menetelmiä. Tunnetuin geenitekniikan edistysaskel on erilaisiin viljelykäyttöihin tuotetut geenimuunnellut organismit. Geenitekniikka on myös luonut monia ennen tuntemattomia eettisiä ongelmia, sen mahdollistaen ihmisen väliintulon ja puuttumisen suvunjatkamisen sekä elämän  normaaleihin mekanismeihin nopeasti kehittyvän perinnöllisyystieteen keinoin. Geenimuuntelu kuitenkin mahdollistaa lukuisia innovaatioita jokapäiväiseen elämään. Onkin arvuuteltu, että geenimuuntelulla voitaisiin ratkaista suurimpia ongelmia maailmanlaajuisesti, kuten esimerkiksi ravintoaineiden parempaa saantia sekä nälänhätää, ja että kehittyneellä geenitekniikalla säästettäisiin luontoa turhalta rasitukselta ja ylikuormitukselta. Euroopan ja Yhdysvaltain turhan tiukat säännöstelyt ja jopa perusteettoman arat koevaatimukset kuitenkin tulevat niin kohtuuttoman hintavaksi, ettei geenimuuntelun harjoittamiseen ole enää yksinkertaisesti varaa kuin suurimmilla yhtiöillä, eikä suurimpienkaan ole kannattavaa kuin keskittää prosessi vain tiettyihin, myynniltään suurimpiin tuotteisiin. Geenitekniikka mahdollistaisi myös allergeenien poiston eri ruokatuotteista ja kasveista, sekä parantaisi huomattavasti ruoan terveellisyyttä, tuottavuutta ja säilyvyyttä. Geneettisesti muunnelluilla ruoka-aineilla ei ole kuitenkaan todettu olevan minkään näköisiä terveyshaittoja.

Perusmenetelmät geenitekniikassa on ensin pilkkoa DNA, tämän jälkeen tunnistaa emäsjärjestys sekä yhdistää perintöainekset, sekä lopulta monistus. Kyseisellä tavalla eliötä voidaan kehittää ja jalostaa ihmisille hyödyllisempään ja tuottavampaan suuntaan. Tämä mahdollistaa myös erilaisten, uusien proteiinien ja entsyymien tuoton, kuten esimerkiksi insuliinin. Teollisuuden ja lääketieteen osalta geenitekniikan mahdollisuudet ovatkin käytännössä rajattomat. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että geenimuuntelulla on mahdollista tuottaa ympäristönsuojelussa ja metsäteollisuudessa tarvitut entsyymit eri kemikaalien ja myrkkyjen hajottamiseen. Geenitekniikka ei siis suinkaan rajoitu pelkkien elintarvikkeiden kokeiluihin tai tuottamisprosesseihin.

Koevaatimukset ja eettisyyteen perustuvat kiellot ovatkin hankaloittavia ja ongelmallisia tekijöitä geenimuuntelussa. On kuitenkin niin, että sadat riippumattomat maailmanlaajuisesti suurimmat tiedejärjestöt ovat julkisesti todenneet että geenimuunnellut ruoat ovat jopa tavallista ja luomuruokaa terveellisempiä. Geenitekniikan ja -muuntelun ainoa vastustus perusta onkin pääasiassa ajatus sen epätavallisuudesta ja luonnottomuudesta, kun tieteellisiä perusteita ei yksinkertaisesti ole. Joka ikinen väite geenimuunneltujen tuotteiden haitoista onkin tieteellisesti järjestelmällisesti kumottu, ja useat järjestöt puoltavat geenitekniikkaa sekä kyseisten tuotteiden terveellisyyttä, onhan erilaisia muunnoksia käytetty koko 1900-luku, erilaisilla kiihdyttävillä säteilyillä ja kemikaaleilla, eli omalla tavallaan geenimuuntelutekniikoilla. Kyseisistä muuntelutekniikoista onkin tehty tuhansia täysin riippumattomia testejä ja kokeita, sen ollen erittäin tarkkaan ja hyvin kokonaisuudessaan tutkittu tieteenala. Tutkijat myös vakuuttavat että syy geenimuuntelun parjaamiseen onkin maiden epätieteellisten perustojen ja retoriikkojen sekä uudistumisen pelon syytä. Kyseinen ryhmä testasi erilaisia geenimuuntelufaktoja kokeilla ja testeillä yhteensä liki kaksi tuhatta kertaa, eikä yhtäkään viitettä haitoista tai terveydellisistä haittavaikutuksista löytynyt.

Yksi merkittävimmistä näytöistä geenimuuntelun puolesta on tuotetut uudet riisilajikkeet, joilla pystyttäisiin torjumaan kehitysmaiden köyhyydessä elävien ihmisten ongelmia aiheuttava, liian yksipuolinen ruokavalio. Kyseinen riisilajike yksinään pelastaisi laskelmien mukaan miljoonia ihmishenkiä vuodessa, sekä karsisi huonosta ruokavaliosta ja ravinnosta koituvia ongelmia, kuten sokeutta. Greenpeace kuitenkin vastustaa kyseistä riisilajiketta, ja on sabotoinut sen kehitystä lähes koko ajatuksen olemassaolon ajan. Aktivistit ovat tuhonneet laboratorioita ja tutkimuskeskuksia, ja kyseinen järjestö onkin syytettynä rikoksista ihmisyyttä vastaan, muun muassa itse järjestön perustajan toimesta, koska laskelmien mukaan kyseiset sabotaasit ovat ennen pitkään aiheuttaneet jopa kymmenen miljoonan lapsen ruokavaliosta johtuneeseen kuolemaan, ja että Greenpeacen tulee vastata teoistaan. Yksi ongelmakohta geenitekniikassa on myös se fakta, että kyseisessä tieteenlajissa asiantuntijoita oiotaan maallikoitten toimesta. Usein maallikot, eli lyhyesti ihmiset jotka ovat ottaneet asioista selvää vain kuulopuheen verran tai hakemalla epävarmaa tietoa Internetistä, asettuvat asiantuntijoita sekä professoreita ja tohtoreita vastaan väittäen näiden mielipiteitä ja vedenpitäviksi todistettuja teorioita ja toimia vääriksi ja haitallisiksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>