1800-luvun taitteessa ensimmäiset arkeologit saapuivat Egyptiin tutkimaan muinaisen Egyptin salaisuuksia. Siitä lähtien ihmisiä ympäri maailman on kiehtonut maan uskomaton historia. Erityisesti on haluttu selvittää, keitä egyptiläiset todellisuudessa olivat. Paljon on vuosien saatossa selvinnyt jo pelkästään perinteisissä arkeologisissa tutkimuksissa, mutta nykytekniikka on nyt avannut vihdoinkin viimeisetkin salat.

Uusi tutkimus valottaa salaisuudet

Saksalainen Max Planck -instituutti on saanut valmiiksi äärettömän kiehtovan tutkimuksen, jota voidaan pitää todellisena läpimurtona, sillä tutkimuksen päätelmät perustuvat muumioista kerättyyn dna:han. Koskaan aiemmin ei ole pidetty mahdollisena, että tuhansia vuosia vanhoista muumioista voisi saada kerättyä tutkimuksiin kelpaavaa ainesta. Ei ole mitenkään itsestäänselvää, että muumioissa olisi säilynyt dna:ta. Ilmasto, kosteat hautakammiot ja etenkin kemikaalit, joita muumioinnissa on käytetty, ovat huonontaneet dna:n säilyvyyttä. Ajan saatossa dna on haurastunut.

Johannes Krausen tutkijaryhmineen onnistui epäilyistä huolimatta varmentaa dna:n luotettavuus. Menetelmä avaakin vihdoin oven Egyptin salaisuuksiin, sillä tämän muinaisen kansan koko perimäainekseen on mahdollista päästä käsiksi.

Näytteitä otettiin yhteensä 151 eri muumiosta, sekä arkeologisilta alueilta Niilin varrelta, että eri museoiden kokoelmista. 3 henkilöstä onnistuttiin saada koko perimän kattavaa tuman dna:ta ja 90 henkilöstä saatiin mitokondrio-dna:ta. Tutkimuksessa käytetyt muumiot ovat peräisin aikaväliltä 1400 ennen ajanlaskumme alkua – 400 ajanlaskumme alun jälkeen.

Kiehtovia tuloksia

Tutkimus haluttiin tehdä muun muassa siksi, että haluttiin saada tietää ovatko esimerkiksi Aleksanteri Suuren valloitukset tai muut sodat jättäneet jälkiä Egyptin väestöön. Tutkimusten perusteella ei ainakaan alueella nimeltä Abusir el-Meleg, sillä siellä kansan perimä on säilynyt hyvin samanlaisena läpi aikojen. Toisaalta nykyisen Egyptin väestön perimä on lähempänä Saharan eteläpuolista Afrikan väestöä kuin muinaisten egyptiläisten perimä.

Tutkimusten mukaan muinaiset egyptiläiset olivat läheistä sukua enemmänkin Levantin alueen, Anatolian niemimaan ja jopa Euroopan kansoille. Tutkijat olettavatkin, että afrikkalaisia geenejä Egyptiin on alkanut virrata vasta myöhemmin, muun muassa Niilillä liikkumisen lisääntymisen ja Saharan eteläpuolelle suuntaavan kaupankäynnin vilkastumisen johdosta. Tutkijat otaksuvat myös, että islamilainen orjakauppa on tuonut osansa, sillä se alkoi noin 1300 vuotta sitten. Tuolloin Lähi—Itään haettiin orjia haettiin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Egyptiläisten geeniperimä onkin siis muuttunut vasta aikojen saatossa yhä afrikkalaisemmaksi, muun muassa väestön liikkeiden seurauksena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>