Biotekniikka on yksi laaja alaisimmista tieteen aloista ja se näkyy myös siinä kuinka laajalle sektorille bioteknikot työllistyvät valmituttuaan. Ala kattaa kaiken terveydenhuollosta maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Työmahdollisuudet ovat melkeimpä rajattomat ja yksi alan viehättävistä puolista onkin sen melkeimpä rajaton monipuolisuus.

Biotekniikan alalta valmistuneet voivatkin toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla.

Bioalan (bioteknologian, biotekniikan) yritykset. Lääketeollisuus. Diagnostiikkateollisuus. Biomateriaaliteollisuus. Elintarviketeollisuus. Kemianteollisuus. Terveydenhuoltoala. Puunjalostusteollisuus. Ympäristöala. Konsulttiyritykset.

Julkinen sektori (valtio ja kunnat) työllistää esimerkiksi elintarvike- ja ympäristölaboratorioissa, jäte- ja vesihuollossa sekä poliisin ja tullin laboratorioissa. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja biokeskukset työllistävät tutkimus- ja opetustehtävissä.

Kuten huomata saattaa, valittavana on todella valtava valikoima erillaisia ja mielenkiintoisia aiheita, joihin bioteknikko voi erikoistua ja työllistyä. Näissä moninaisissa työpaikoissa biotekniikan ammattilainen voi toimia todella monelaisilla nimikkeillä, joita ovat mm. vain muutamia luetellakseni.

  • tutkimusjohtajana bioteknikko esimerkiksi vastaa projektin suunnittelusta ja kulusta,
  • tutkijan työ taas sopii henkilölle joka nauttii omasta rauhasta ja laboratoriotyöstä
  • tuotantopäällikkö ja tuotannon esimies vastaavat tuotantolaitoksessa tietyn osa alueen toimivuudesta ja suunnittelusta
  • laatupäällikkö ja laaduntarkastuspäällikkö ovat kumpikin omalta osaltaan vastuussa kyseisen tuotantolaitoksen tuotteiden laadun tasosta ja tarkkailusta asianmukaisesti
  • ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri ja jäteneuvoja voivat esimerkiksi toimia kunnan tai kaupungin palveluksessa ja hallinoida sekä suunnitella alueen jätehuoltoa niin että se olisi mahdollisimman toimivaa
  • terveystarkastaja toimii yleensä kaupungin palveluksessa, tehden sekä hallinnollisia lupa päätöksiä, kuin myös käytännön työtä, jalkautuen erilaisiin toimipaikkoihin ja tuotantolaitoksiiin

Ala on siis täynnä mitä erilaisempia mahdollisuuksia, joista voi valita sen mikä kiinnostaa eniten.

Biotekniikan alalla voidaan työskennellä myös muilla ammatti- ja tehtävänimikkeillä sekä tehtäväalueilla, joita ovat esimerkiksi,

  • hallinto, viestintä, markkinointi, lukuisat biotekniikan laitokset tarvitsevat termistön ja alan osaavaa ja ymmärtävää henkilöstöä myös markkinoinnin ja hallinnon pariin.
  • tietotekniikka ja toimistotehtävät

Biotekniikkaa voi opiskella yliopistoissa, mutta myös ammattikorkeakouluissa. Työllistyminen on yleensä biotekniikan alalla hyvää, johtuen osaltaan myös alan laajuudesta ja siitä että biotekniikka on eittämättä yksi tulevaisuuden vahvimmin nousussa olevia aloja. Alalta valmistuneet työllistyvät myös helposti ulkomaille erilaisiin työtehtäviin ja kansainvälisen työuran tekeminen onkin tällä alalla helppoa.

Jos tulevaisuuden ykkösala kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti opiskella biotekniikkaa ja päästä mukaan kehittelemään ihmiskunnan tulevaisuutta!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>