Bioteknologia tarjoaa nykypäivänä runsaasti työpaikkoja eri toimialoilla, ja ihmisten määrä, joita bioteknologia työllistää, jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Modernia bioteknologiaa voidaan soveltaa hyvin monella alalla, biotekniikan tavoitteita ovat esimerkiksi lääkkeiden kehittäminen, ympäristön puhdistaminen sekä viljelykasvien satomäärien parantaminen. Tulevaisuudessa uskomme, että jokainen ihminen joutuu tekemisiin bioteknologian kanssa, kuten jo melko paljon tällä hetkellä. Tulevaisuudessa bioteknologia näkyy yhä enemmän ja enemmän jokapäiväisessä arjessa. Silloin on myös tärkeää ymmärtää hieman bioteknologiaa, ja sitä, miten se toimii ja vaikuttaa meihin. On hyvä ymmärtää, mitkä ovat bioteknologian vaarat ja mitkä bioteknologian avulla kehitetyt asiat itse asiassa kehittävät yhteiskuntaamme ja maailmaamme eteenpäin. Sitä vartenhan bioteknologia ylipäätään on olemassa. Jotta voisimme mennä eteenpäin, ja kehittyä. Parantaa sairauksia lääkkeillä, joita ennen biotekniikan kehittymistä nykyiselle tasolle, ei ollut mahdollista valmistaa. Tai hyödyntää biotekniikkaa teollisuudessa keksimällä uusia tuotantomenetelmiä, jotka tekevät useiden tuotteiden tuottamisen paljon entistä energiatehokkaammaksi.

Bioteknologian parissa voi nykyään työskennellä muun muassa lääketeollisuuden alalla, elintarviketeollisuudessa, terveydenhuoltoalalla tai vaikka ympäristöalalla, mainitakseni vain muutamia. Eri ammattinimikkeitä biotekniikan alalla ovat biokemisti, biotekniikan insinööri, mikrobiologi, geneetikko, terveystarkastaja, tutkija, ja monia muita. Kuten sanottu, biotekniikan alalla on lukemattomia työmahdollisuuksia jo nykypäivänä, ja tulevaisuudessa biotekniikka työllistää varmasti vielä lukuisia ihmisiä enemmän.

Alaa voi opiskella yliopistoissa, eri tiedekunnissa. Helsingissä biotekniikkaa voi opiskella Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella ja Turussa Turun yliopiston biokemian laitoksella. Terveydenhoitoalalle suuntautuvat yliopisto-opinnot biotekniikkaan liittyen voi suorittaa Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa sekä Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa terveyden biotieteitä. Tampereen teknillisessä yliopistossa voi opiskella biotekniikkaa. Opiskelualojen määrä, jotka soveltavat bioteknologiaa on niin suuri, että valinnanvaraa bioteknologian yliopisto-opintojen suhteen on runsaasti. Opintojen valitseminen ja suuntautuminen riippuvat pitkälti siitä, missä toivot voivasi työskennellä opintojen päätyttyä. Haluatko keskittyä enemmän lääketieteelliseen biotekniikkaan vai oletko kenties kiinnostunut ympäristön suojelusta ja haluat edistää sitä työssäsi?

Yliopisto-opintojen lisäksi voit opiskella bioteknologian alaa myös ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammattikorkeakouluista voi valmistua tekniikan insinööriksi opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Toisen asteen tutkinnosta biotekniikan alalla voit valmistua prosessinhoitajaksi, johon on mahdollisuus kouluttautua myös oppisopimuksella tai näyttötutkintona, jos työkokemusta alalta on ennestään. Lue lisää biotekniikan alan opiskelusta täällä.

Bioteknologiaa kannattaa opiskella, jos se kiinnostaa, sillä bioteknologia on ehdottomasti tulevaisuuden ala, ja sen kehitys Suomessa on vasta alussa. On jännittävää nähdä, miten ala ehtii kehittyä vielä elinaikanamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>