Biotekniikkaa hallitsee vahvasti lainsäädäntö, joka määrittele miten ja minkälaiseen tarkoitukseen sitä tulee käyttää. Lainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön säädöksiin, joilla kontrolloidaan koko Euroopan toimintaa tällä saralla.

Biotekniikka ja siihen liittyvä geeniteknologia ovat tärkeitä ja tulevaisuudessa yhä enemmän käytettävää teknologiaa, joka saattaa omalta osaltaan ratkaista monia maailman ongelmia. Lailla halutaan pyrkiä takaamaan geeniteknologian turvallinen ja eettinen käyttö, joka kuitenkaan ei estä uusien innovaatioiden kehittymistä. Geeniteknologiaa voi hyvin verrata tuleen, koska samalla tavalla kumpikin ovat ”hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä”. Tuli kehitti ihmiskunnan oloja huomattavasti ja mahdollisti asioita joista ennen ei edes osattu haaveilla. Kuitenkin varomattomasti käsiteltynä se saattaa aiheuttaa paljon tuhoa ja vahinkoa. Sama on geeniteknologian kanssa, suuret mahdollisuudet, mutta oikeanlainen käyttö tulee taata jollakin tapaa ja paras ja helpoin tapa on asettaa lait jotka määrittelevät toiminnan.

Geeniteknologiasta on liikkeellä paljon niin kutsuttuja urbaanilegendoja, sekä myös paljon vääränlaista tietoa. Tärkeää olisikin tuoda biotekniikkaa ja sen eri osa-alueita kokonaisuudessaan tutuksi ihmisille, että turha mystisyys asian ympäriltä katoaisi. Yhtä tärkeää kuin oikeanlainen lainsäädäntö, on miettiä ja pohtia asioiden etiikkaa ja sitä mihin meillä ihmiskuntana on oikeus puuttua. Vaikka tieteen kehittyminen mahdolllistaakin tänäpäivänä monia asioita, ovatko ne kuitenkaan sellaisia joihin meillä on oikeutta kajota tai palveleeko yhä kehittyvä biotekniikka vääriä tahoja. Mahdollisuudet olisi esimerkiksi nälänhädän poistamiseen maapallolta, mutta sen sijaan uusi kehittyvä tekniikka tuo rahaa isojen globaalien yritysten taskuun. Eräs ongelma onkin puolueettoman rahoituksen saaminen biotekniikalle. Eeettisesti ei ole oikein, että suuret kansainväliset yritykset ovat rahoittamassa geeniteknologian tutkimusta. Tämä ei todellakaan takaa demokraattista ja oikeudenmukaista toimintaa uusien keksintöjen ja innovaatioiden osalta. Rahoittajien tulisi ihannetapauksessa olla puolueettomia ja ei yritysmaailmaan kontaktuneita tahoja. Helpommin sanottu kuin tehty, kuitenkin suurin valta maailmassa on rahalla ja se määrittelee pitkälti mitä, milloin ja kenen hyväksi asioita tehdään tai tutkitaan. Onko vaarana että yhä kehittyvän geeniteknologian taustalla hääräävät suuryritykset ja niiden markkinointikoneisto, jolla ei ole aikomustakaan laittaa kehitettyjä mahdollisuuksia yhteiseen hyvään tai poistamaan globaaleja ongelmia. Onko niin että kehittyvä biotekniikka tulee pahimmassa tapauksessa vain heikentämään maailman huono-osaisten asemaa, sen sijaan että parantaisi sen laatua. Tällä asialla on niin monet kasvot ja se mitä kabineteissa sovitaan, ei todellakaan ole suuren yleisön tai edes median tiedossa. Tutkimustyön ja sen mahdollistavien rahoitustahojen tulisi olla julkista tietoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Lainsäädännön tulisikin kontrolloida entistä paremmin rahoittajan hyötysuhdetta rahoittamaansa tutkimukseen ja sitä antaako rahoittajan roolissa toimiminen minkälaisia etuoikeuksia yritykselle. Suurin osa näistä on todella vaikeasti hallittavia kokonaisuuksia ja pelkona onkin, että jos lainsäädäntö tiukentuu entisestään ja haluaa lisää läpinykyvyyttä, viekö se isoja rahoittajia pois biotekniikasta ja näin hidastaa sen kehitystä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>