Tätä postausta kirjoittaessani tuli heti mieleen, että onkohan tämä edes poliittisesti korrektia ruveta tätä käymään läpi. Mutta, käydään nyt kun kerran asiasta on ihan tutkimuksiakin tehty, eikä itse tutkimus tai tutkimustulokset suinkaan ole yhtä raflaavia kuin otsikko antaa ymmärtää. Klikinsäästäjille olisi tämän postauksen kohdalla töitä!

Vanhalla iällä riskit kasvavat

Kun ihminen tulee vanhalla iällä vanhaksi, siihen sisältyy paljon riskejä sekä naisilla, että miehillä. Yli 40-vuotiaan raskaudessa on useita riskejä. Jopa noin kolmasosa raskauksista päättyy keskenmenoon. Tämä johtuu monesta eri syystä, kuten munasolujen huonosta laadusta tai kohdun seinämien ohuudesta. Verenvirtaus ei myöskään välttämättä ole tarpeeksi voimakasta, jolloin raskaus ei voi edetä normaalisti. Kromosomihäiriöiden riski on laajalti tunnettu: lapsen kromosomihäiriön todennäköisyys nousee joka vuosi.

Ja mitä isiin ja tähän varsinaiseen postauksen aiheeseen tulee, jo pitkään on tiedetty, että mitä vanhempi isä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lapsella voi esiintyä esimerkiksi autismin eri muotoja tai skitsofreniaa. Toisaaalta kaikki sosiaaliseen kömpelyyteen yhdistetyt luonteenpiireet ennustavat yleensä parempaa koulumenestystä, joten ei tämä asia niin kovin yksiselitteinen ole.

Lontoon King’s College on tehnyt suuren tutkimuksen, missä 15 000 kaksoselta kerättiin tietoa luonteenpiirteistä ja älykkyydestä. Tässä tutkimuksessa mitattiin erityisesti piirteitä, joita tutkijat nimittivät nörttimäisiksi. Näitä olivat asiat kuten nonverbaalinen älykkyys, vahva keskittyminen omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä vetäytyminen syrjään sosiaalisissa tilanteissa. Näistä eri piirteistä koottiin indeksi. Siinä oli aivan selkeästi nähtävissä, että ne pojat, joilla oli vanhempi isä, saivat muita korkeampia pisteitä. Tällaiset lapset pärjäsivät koulussa kokeissa, varsinkin aineissa kuten luonnontieteet ja teknologia. Näillä lapsilla oli muita vähemmän paineita sulautua joukkoon ja he keskittyivät mieluummin omiin puuhiinsa.

raskaus ja nainen

Ympäristötekijät

Isän ikä ei suinkaan ollut ainut tekijä, millä oli vaikutusta. Myös ympäristötekijät vaikuttivat tähän. Huomoitavaa oli kuitenkin se, että isän ikä oli merkittävämpi tekijä kuin esimerkiksi sosiaalinen status tai ammatti. Toisaalta vanhemmat isät olivat yleensä menestyneempiä urallaan sekä varakkaampia kuin nuoremmat isät. Lapsilla oli täten paremmat mahdollisuudet päästä parhaisiin kouluihin ja kasvuympäristön voidaan otaksua olleen kaiken kaikkiaan paljon virikkeellisempi. Ja palatakseni autismiin: kytköksiä autismiin voidaan havaita asioissa kuten vanhempien korkea ikä tai lapsen syrjäänvetäytyvä luonne, mutta nämä kytkökset ovat kuitenkin monimutkaisia, eikä suoria johtopäätöksiä voi vetää.

Tutkijat olettavat nyt, että tässä tutkimuksessa mitattuihin luonteenpiirteisiin liittyvät geenit ovat osittain päällekkäisiä niiden geenien kanssa, jotka aiheuttavat autismia. Tällaisia geenejä oletetaan siirtyvän enemmän vanhempien isien kautta ja näitä siirtyy siis nimenomaan pojille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>