Bioteknologiset lääkkeet ovat yksi biotekniikan kehittymisen myötä syntyneistä asioista ja niiden myynti on kasvanut myös Suomessakin viime vuosien aikana. Bioteknologiset lääkkeet eroavat biologisista lääkkeistä siinä, että niillä tarkoitetaan useimmiten yhdistelmä-DNA -tekniikan avulla valmistettuja lääkkeitä, siinä missä biologisilla lääkkeillä viitataan  perinteisempiin lääkemuotoihin, kuten rokotteet ja allergialääkkeet. Bioteknologiset lääkkeet ovat nimenomaan proteiineja, joiden rakenne on hyvin monimutkainen sekä suurikokoinen. […]

Read More →

Biotekniikka käyttää menetelmiä, jotka käyttävät eläviä eliöitä tai soluja tai niiden osia. Biotekniikka on käytetty kautta aikojen eläinten- ja kasvien jalostuksessa. Yleisenä harhaluulona on että biotekniikkaa ei olisi käytetty ennen. Ilman biotekniikkaa meillä ei olisi suurta osaa viljelykasveista tai kotieläinlajeista. Bioteknologiassa keskitytään eläviin organismeihin, jotka koostuvat tuhansista geeneistä ja molekyyleistä. Varhaisimpia biotekniikan sovelluksia olivatkin viinit, juuston ja oluen […]

Read More →

DNA:n manipuloinnista on tavalla tai toisella tullut osa nyky-yhteiskuntaa ja etenkin maatalouden kohdalla se on ollut erittäin suuri vaikuttaja. Sen avulla on esimerkiksi voitu kehitellä lisää ihmisille sopivia kasveja ja löytää parannuskeinoja sairauksiin. Mutta voiko DNA:n muokkaamisella sitten olla negatiivisia vaikutuksia? Onko tieteen kehityksellä rajoja, eli voidaanko toisin sanoen manipulaatiossa mennä liian pitkälle? Tänään paneudumme […]

Read More →

Kuten Maaseudun Tulevaisuus -lehtikin asian ilmaisi, moni nykypäivänä syötävä vihannes ja hedelmä ei muistuta lainkaan alkuperäistä muotoaan vaan ne ovat kaikki syntyneet jalostuksen ansiosta. Ihminen on kuitenkin muokannut kasvien perimää muuttakseen niiden koostumusta, makua ja ulkonäköä. Vehnän jalostus ei varmasti yllätä ketään, mutta ihan ensimmäisenä ei ehkä tulisi mieleen, että esimerkiksi mansikka tai kaali olisivat geenitekniikan […]

Read More →