Lisätietoa Biotekniikan neuvottelukunnasta

Biotekniikalla on yllättävä osa meidän kaikkien arjessa. Kovinkaan monelle biotekniikka käsitteenä ei luo juuri minkäänlaisia mielikuvia, mutta yksinkertaisesti ilmaistuna se on yksi biologian ja biokemian osa-alue, joka tutkii eri menetelmiä päämääränään solujen eliöiden ja niiden eri osien hyödyntäminen erilaisin keinoin. Voidaankin sanoa, että biotekniikka yhdistää tekniikan, biologian ja luonnontieteet. Alana biotekniikka on mahdottoman monimuotoinen ja mielenkiintoinen ja tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa asemassa niin ympäristön hyvinvoinnin kuin ihmisten elämänlaadun parantamisenkin kannalta.

Me uskomme, että lähivuosina biotekniikan osaajien tietämystä ja taitoa tullaan tarvitsemaan maailmalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Biotekniikan neuvottelukunnassa ja varmasti monet muutkin luotamme vakaasti siihen, että maailman ympäristön kuormittuminen ja ihmiskunnan terveyteen liittyvät ongelmat voivat olla jollain tapaa ratkaistavissa juurikin biotekniikan avulla esimerkiksi geeniteknologiaa kehittämällä. Erityisesti nykyään varsin ajankohtaisena aiheena pidetyn ikääntyvän yhteiskunnan sekä kansanterveyden parantamiseen liittyen biotekniikalla on runsaasti kehitettävää ja annettavaa. Biotekniikka on niin meillä Suomessa kuin maailmanlaajuisesti kasvava tieteenala, joka on iloksemme lisännyt tasaisesti suosiotaan myös yliopistoissa oppiaineena. Kenties sivustollamme vierailevistakin osa on vasta hiljattain alasta kiinnostuneita nuoria, jotka janoavat lisätietoa biotekniikasta.

Esimerkkejä biotekniikasta ja sen tarpeellisuudesta ovat mikrobien hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa muun muassa maitohappobakteerituotteissa ja käymisprosessin vaativissa valmisteissa, kuten vaikkapa meille kaikille tutussa oluessa. Myös elintarvikelisäaineiden, proteiinien, muovien, polttoaineiden, rokotteiden, lääkkeiden, eläinten ja kasvien jalostuksen, tekstiiliteollisuuden, paperiteollisuuden, luonnonvarojen kestävän käytön ja erilaisten säilytyskeinojen taustalla on pitkällinen kehitys- ja tutkimustyö biotekniikan parissa.

Biotekniikan neuvottelukunnan taustalla on joukko alaa opiskelleita tai muuten siihen perehtyneitä ihmisiä, joiden suurena mielenkiinnon kohteena on biotekniikka ja kaikki siihen tavalla tai toisella liittyvä. Me sivustoa ylläpitävät kirjoittajat pidämme biotekniikkaa erityisen hienona ja ennen kaikkea tärkeänä alana, jonka vuoksi päätimme luoda tämän sivuston. Rakenteeltaan biotekniikanneuvottelukunta.fi on blogityyppinen ja pyrimme päivittämään sivustoamme uusilla postauksilla aina kun se on mahdollista. Toivomme, että mahdollisimman monelle on iloa sivustollamme käsiteltävistä aiheista ja että kirjoituksemme toimisivat inspiraation lähteenä sekä herättäisivät ajatuksia ja mielipiteitä lukijoissa. Otamme vastaan mielellämme palautetta tai toiveita siitä, millaisia aiheita lukijat toivoisivat meidän käsittelevän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>