Biotekniikan haaraksi laskettava geenitekniikka tarkoittaa yleisesti eliöiden geenien, eli perintötekijöiden muuntelua ja muuntelussa käytettyjä menetelmiä. Tunnetuin geenitekniikan edistysaskel on erilaisiin viljelykäyttöihin tuotetut geenimuunnellut organismit. Geenitekniikka on myös luonut monia ennen tuntemattomia eettisiä ongelmia, sen mahdollistaen ihmisen väliintulon ja puuttumisen suvunjatkamisen sekä elämän  normaaleihin mekanismeihin nopeasti kehittyvän perinnöllisyystieteen keinoin. Geenimuuntelu kuitenkin mahdollistaa lukuisia innovaatioita jokapäiväiseen elämään. […]

Read More →

Ilman DNA:ta ei olisi biotekniikkaakaan, tai mitään sitä koskevaa. Tämän takia koen tämä artikkelin olevan myös bioteknisyyteen liittyvien asioiden tärkein tekijä, ja siksipä päätin artikkelin aiheesta kirjoittaa, ja kertoa teille rakkaat ystävät, mikä on DNA ja mitä tekoa sillä on jokapäiväisessä elämässä ja kaikessa olemassa olevassa ylipäätään. Deoksiribonukleiinihappo on eliöiden solujen geneettisen materiaalin sisältämä nukleiinihappo. […]

Read More →

Nykypäivänä maailmassamme käytettävistä kemikaaleista ja liikenteen polttoaineista suurin osa tehdään erilasia fossiilisia raaka-aineita hyödyntämällä. Tämän takia hiilidioksidipäästöt ovat nousseet erittäin korkeaksi ja elvytystä tähän touhuun on mietitty monelta eri kantilta. Tässä artikkelissa paneudumme hieman erääseen hyvään vaihtoehtoon nimittäin biotekniikkaan ja geenitekniikkaan joita hyödyntämällä saadaan valmistettua biopolttoainetta sekä erilaisia kemikaaleja. Tämä tapa on maailmallemme ja ympäristölle […]

Read More →